combi multi combi 2 tone slide

Multi Combi 2 Tone

Composisi : PVC 100%
Makimum Lebar : 280×300 CM
Ketebalan : 295g/m

Compare